Back Tips en weetjes

Tips en weetjes

De reis is belangrijker dan de bestemming

Reis.jpgGeniet ervan om als ouder te zien hoe je kind opgroeit en zich ontwikkelt. Alleen al er vreugde in scheppen om elke dag bij je kind te zijn, maakt het ouderschap lonender.

Vertrouwen en consequentheid

VertrouwenVertrouwen is zeer belangrijk in de relatie tussen ouder en kind. Zorg daarom dat je opvoedingsstijl zo consequent mogelijk is.

Wist je dat? Dieet

DieetWist je dat ze in Iran geloven dat als je een bepaald dieet volgt, het geslacht van het kindje kunt bepalen?

Laat spanning wegvloeien

SpanningSpanning en strijd zijn het gevolg van twee krachten die tegenover elkaar staan.

Structuur is belangrijk

RoutineIn het volwassen leven zijn structuur en routine belangrijk. Help je kindje hieraan te wennen door vaste gewoontes in zijn leven in te bouwen.