Back Topics Gezondheid Vaccinaties

Vaccinaties

Meningokokken C

meningkokkenDe meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die veroorzaakt worden door de bacterie Neisseria meningitidis. Er bestaan meerdere groepen van deze bacterie, groep C is er één van. Meningokokken C worden van mens op mens overgebracht door onder andere hoesten en niezen. De incubatietijd is 3 tot 4 dagen.

Mazelen

Morbilli, of mazelen worden veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen zijn zeer besmettelijk: één ziek kind besmet minstens tien anderen. Patiënten zijn het meest besmettelijk van 1 tot 2 dagen vóór de uitslag begint tot ongeveer 4 dagen erna. Mazelen breken gemiddeld tien dagen na de besmetting uit.

Polio

polioPolio is een besmettelijke virusziekte die kan leiden tot blijvende verlammingen, de noodzaak tot beademing en in sommige gevallen de dood. Meestal verloopt de infectie met polio ongemerkt. Een klein deel krijgt alleen griepachtige verschijnselen.

Tetanus

pillenTetanus is een acute infectieziekte veroorzaakt door het exotoxine vanClostridium tetani. De ziekte tetanus komt wereldwijd voor. De meeste gevallen worden bij neonaten gezien, die kort na de geboorte worden besmet door onvoldoende hygiëne bij het doorknippen van de navelstreng.

Kinkhoest

kinkhoestKinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. De incubatietijd is 7 tot 10 dagen, soms langer. Kinkhoest is erg besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen. Hoestende patiënten zijn nog 3 tot 4 weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk.

Meer artikelen...