Back Topics Opvoeding Regels

Regels

(0 stemmen, gemiddeld 0 van 5)
regels

Om je peuter op te laten groeien tot een evenwichtig mens met goed besef van normen en waarden is het belangrijk om heldere regels te stellen. Je kind moet zich realiseren dat er grenzen zijn aan zijn gedrag. Voor zijn eigen veiligheid, maar ook om je kind later zijn plek in de maatschappij te laten vinden. Maar wat zijn nu redelijke regels en hoe zorg je dat je kind zich er aan houdt? Dat is nog niet eenvoudig.
 

Regels voor veiligheid 

De veiligheid van je kind is je alles waard. Daarom is het belangrijk dat je peuter begrijpt dat hij niet alles kan en mag. Begin hem in zijn directe leefomgeving te wijzen op de gevaren: niet bij de rand van het balkon, niet in je mond stoppen wat je van de grond hebt geraapt, niet zomaar bovenop de bank klimmen. Het zal niet direct goed gaan en je geduld zal op de proef worden gesteld. Maar consequent blijven corrigeren is de beste manier om je kind de regels aan te leren en zijn veiligheid te bewaken.

Regels voor sociaal gedrag
Om later sociaal vaardig te worden, is het goed om je kind op jonge leeftijd al duidelijke regels mee te geven over de omgang met andere kinderen en volwassenen. Lief zijn voor leeftijdgenootjes, beleefd zijn tegen volwassenen, maar ook heel simpele dingen als niet in je neus of oor peuteren. Het is goed om al op jonge leeftijd duidelijkheid te scheppen over wat in gezelschap wel en niet gewenst is. Een jonge peuter zal het nog niet altijd lukken om alle regels te onthouden. Maar hoe jonger je begint met het aanleren van sociaal wenselijk gedrag, hoe gemakkelijker hij het later zal hebben om zich in een groep mensen te gedragen en geaccepteerd te worden.

Regels voor persoonlijke hygiëne
Je peuter komt veel in (fysiek) contact met andere mensen: op de crèche, op bezoek bij anderen, maar ook thuis. Om te voorkomen dat bacteriën zich gemakkelijk verspreiden kun je je kind al vroeg bepaald gedrag aanleren, zoals handenwassen voor het eten en eventueel al na het plassen. Of bijvoorbeeld dat je kind zijn hand voor zijn mond houdt als hij hoest of niest.
 

Plaats reactie