Adoptie

De aankomst

aankomstDe aankomst van het kind in uw gezin
Het kind kan in het geboorteland worden opgehaald of komt onder begeleiding naar Nederland. Dit laatste komt steeds minder voor. Veel landen eisen van de adoptie-ouders dat zij het kind zelf komen ophalen en vaak moet men enige weken in het betreffende land verblijven.

De tweede stap

adoptieDe tweede stap is het gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Het is verplicht dat je -voordat het gezinsonderzoek start- de algemene voorlichtingsbijeenkomsten afgerond hebt en toestemming hebt gegeven voor het opvragen van een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister (strafblad). Zodra het onderzoek door de Raad gestart wordt zul je gevraagd worden een medische keuring te ondergaan.

De eerste stap

adoptieDe eerste stap van de adoptie procedure
Paren die voor adoptie in aanmerking willen komen, moeten zich allereerst aanmelden bij het ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid om beginseltoestemming te verkrijgen. Het hiervoor benodigde formulier is te verkrijgen bij dit Ministerie of bij het Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie(VIA).
 

Adoptie

adoptieAdoptie is het wettelijk aannemen van een kindje. De meeste Nederlanders adopteren een baby of kindje uit het buitenland. Bij het adopteren van een Nederlands kindje, gaat het bijna altijd om kind van de partner. Veel mensen oriënteren zich op het adopteren in Haiti, adopteren in China, maar ook in landen als Kazachstan, België. De meeste echter focussen zich op de landen in Azië.