Adoptie

(0 stemmen, gemiddeld 0 van 5)
adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kindje. De meeste Nederlanders adopteren een baby of kindje uit het buitenland. Bij het adopteren van een Nederlands kindje, gaat het bijna altijd om kind van de partner. Veel mensen oriënteren zich op het adopteren in Haiti, adopteren in China, maar ook in landen als Kazachstan, België. De meeste echter focussen zich op de landen in Azië.

Homoparen mogen sinds 2009 ook een kindje adopteren. Uiteraard moet adoptie wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wie kunnen adopteren?
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet behoort éénouder-adoptie tot de mogelijkheden. Ieder individu kan een aanvraag voor éénouder-adoptie indienen: een gehuwd persoon, een ongehuwd samenwonende (van zowel hetero- als homoparen) en een alleenstaande. Wel is er een leeftijdsgrens vastgesteld voor het adopteren van een kindje. Over deze leeftijdsgrens kun je verderop meer lezen.
Gehuwde paren kunnen ook samen een adoptie aanvragen. Indien men er echter voor kiest dat slechts één van beiden een verzoek indient, moet de huwelijkspartner wel toestemming geven door het verzoek mede te ondertekenen. De huwelijkspartner wordt ook mede betrokken in het gezinsonderzoek en er vindt een antecedentenonderzoek plaats. Ook de leeftijd van de partner telt mee. Een medische keuring en deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten zijn alleen verplicht voor de aanvrager.
Samenwonende paren kunnen echter nooit samen een kind adopteren. Wel kan één van hen een verzoek indienen. Het betreft dan éénouder-adoptie.

Dit is mogelijk bij zowel hetero- als homoparen. De partner hoeft geen toestemming te geven. Net als bij gehuwde paren wordt de partner wel betrokken bij het gezinsonderzoek, er vindt een antecedentenonderzoek plaats en de leeftijd van de partner speelt een rol.

Deelname aan de voorlichting en de medische keuring zijn hier ook alleen verplicht voor de aanvrager. Bureau VIA zal de partner wel uitnodigen voor de voorlichtingsbijeenkomsten omdat hij/zij immers ook intensief bij de opvoeding betrokken zal zijn.

Bovenstaande regels zijn de nieuwe regels in de Nederlandse wet. De landen waaruit kinderen geadopteerd worden, stellen hun eigen eisen. Hierdoor is het nog onduidelijk hoe landen van herkomst zullen omgaan met aanvragen van alleenstaanden en ongehuwd samenwonenden.
 

Plaats reactie