Back Topics Vruchtbaarheidsproblemen Spermadonor

Spermadonor

(0 stemmen, gemiddeld 0 van 5)
spermadonor

Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) behoort tot de mogelijkheden om zwanger te worden als de man zeer sterk verminderd vruchtbaar is of helemaal niet vruchtbaar. Ook als de man erfelijk belast is met een ziekte, kan men kiezen voor deze vorm van kunstmatige inseminatie. Het kind dat daaruit voortkomt, is genetisch gezien geen eigen kind van de man.

De kans op een zwangerschap na een KID-behandeling is klein. Zo’n 10% per maand. Dit betekent dat de behandeling vaak herhaald moet worden. Soms kan dat een hele lange periode van behandelingen betekenen. De betrokkenen kunnen dit als zeer belastend ervaren. Mocht er middels KID geen zwangerschap ontstaan dan is IUI met donorzaad of in een later stadium IVF-D een optie voor jullie kinderwens. Bij IVF-D zal de vrouw een IVF-behandeling ondergaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van donorzaad. Twee andere groepen die van KID gebruik maken zijn alleenstaande en lesbische vrouwen.

Welke mannen komen in aanmerking voor spermadonorschap?
In principe is iedere gezonde, vruchtbare man geschikt om spermadonor te worden. Het aanwezige donorenbestand bestaat uit mannen uit alle lagen van de bevolking, die iets over hebben voor een ander. Veel spermadonors zijn bijvoorbeeld ook bloeddonor of zijn zelf net vader geworden. Deze mannen geven iets zonder dat zij daar iets voor terugkrijgen, behalve de wetenschap dat door zijn bijdrage waarschijnlijk één of meer paren een kind kunnen krijgen.
Helaas zijn er - steeds langer wordende - wachtlijsten door het nijpende tekort aan spermadonors. Ook donors die uit andere landen dan West-Europa komen, zijn er veel te weinig.

Waarom zijn er zoveel spermadonors nodig?
Per behandeling van de vrouw is relatief veel sperma nodig. Een groot deel van de inseminaties blijkt namelijk niet succesvol te zijn.
Alle donaties (dat wil zeggen zaadlozingen oftewel ejaculaties) worden uit veiligheidsoverwegingen, zoals bijvoorbeeld aids-preventie, ingevroren in vloeibare stikstof (-196º). Deze donaties worden dan maandenlang in ingevroren staat bewaard om zo de donor te kunnen blijven testen om een eventuele besmetting bij de patiënte te voorkomen.
Helaas kan het echter zo zijn dat na het ontdooien van het sperma geen of te weinig zaadcellen nog leven. Dit verschilt per donatie en treft regelmatig iedere donor. Zo’n donatie kan dan niet gebruikt worden en wordt vernietigd. Hierover is van te voren niets te voorspellen. Overigens zegt het niets over de vruchtbaarheid van de donor.
Per donor worden slechts een zeer beperkt aantal zwangerschappen gerealiseerd om zo de kans op een huwelijk tussen een ongeweten halfbroer en -zus nagenoeg nul te houden.

Om het kind een gelijkenis te geven met de opvoedende vader wordt een donor uitgezocht die wat betreft uiterlijke kenmerken, bloedgroep e.d. het meest op hem lijkt. De donorkeuze kan dus beter zijn als er zich meer donors aanmelden.

Bron: www.freya.nl

 

 

Plaats reactie